Eltras

Pogoji uporabe

Vse pravice pridržane.

Uporaba spletnih strani www.eltras.si je dovoljena v obsegu in vsebinah, ki so objavljene na spletu, vendar ne morejo zamenjati in v celoti prevzeti vloge originalnih obvestil ali informacij.

Vsebine spletnega mesta je informativnega značaja, zato Eltras d.o.o. ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov.

 

Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta si bomo prizadevali zagotavljati njihovo ažurnost in točnost, vendar Eltras d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Uporaba vsebin je na lastno odgovornost. Ob napotitvi uporabnikov na druga spletna mesta ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

 

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

 

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet varstva avtorske in drugih sorodnih pravic ter vseh oblik intelektualne lastnine in so uporabnikom na voljo le za njihovo uporabo, vendar ne z namenom uporabe v komercialne ali kakšne druge pridobitne namene. Eltras d.o.o. bo varoval zaupnost podatkov uporabnikov svojega spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili le z namenom izboljšanja spletnega mesta oz. za vzpostavitev stika z uporabnikom, če bo le-ta izrazil takšno željo.

E L T R A S proizvodnja transportne opreme in trgovina d.o.o.

Specialisti za konstruiranje in izdelavo opreme na področju avtomatizacije proizvodnih procesov, transporta, manipulacije, pakiranja ter ostalih elementov, ki vršijo določene funkcije v proizvodnih procesih.