Eltras

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnosti in krožni transformaciji poslovanja

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025)

Podjetje Eltras d.o.o. je med obdobjem 03/2023 – 08/2023 izvajalo aktivnosti v okviru zgoraj navedenega javnega razpisa, katerega  namen je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Podjetje je pričelo z FAZO A v mesecu marcu in jo zaključilo v mesecu avgustu 2023. Faza A je zajemala 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije. Podjetje je bilo deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta. Končni rezultat je izdelana strategija (dokument strateški načrt) podjetja za obdobje 2023-2028.