Eltras

O nas

ELTRAS d.o.o. je družinsko podjetje s cca. 35 zaposlenimi. Ustanovljeno je bilo leta 1977 kot zasebno podjetje "Ključavničarstvo Klemenšek". Nekaj let kasneje je bilo zaradi širitve proizvodnega programa ustanovljeno podjetje "ELTRAS proizvodnja transportne opreme in trgovina d.o.o.", s katerim danes nastopamo na domačem in tujem trgu.

POSLANSTVO

Poslanstvo družbe ELTRAS je, da z izkušnjami in znanjem pomagamo investitorjem pri razvoju avtomatizacije proizvodnih procesov, transportne opreme in naprav, skladiščne opreme, samostojnih naprav in linij in jim s tem pripomoremo pri zmanjšanju stroškov vzdrževanja. Del našega poslanstva  je tudi, da pri poslovnih partnerjih dvigujemo zavest o pomenu energetske varčnosti in okoljske prijaznosti naprav. Z dobrim poslovanjem naše družbe želimo lastniku zagotoviti varno naložbo, zaposlenim materialno varnost, dobaviteljem in kupcem pa želimo biti zanesljiv poslovni partner, ter s te  aktivno prispevati k razvoju družbenega okolja v katerem deluje naša organizacija. Pomembno želimo prispevati tudi k varovanju okolja in družbeni blaginji.

VIZIJA

Na evropskem tržišču postajamo vse bolj prepoznaven ponudnik naprav za avtomatizacijo proizvodnih procesov, transportne opreme in naprav, skladiščne opreme, samostojnih naprav in linij. Naše naprave morajo biti prepoznavne po svoji kakovosti, inovativnosti, energetski varčnosti in okoljski prijaznosti. Zadovoljstvo kupcev je v središču naših prizadevanj in gibalo našega razvoja, zato sistematskemu spremljanju zadovoljstva kupcev posvečamo veliko pozornosti.

Svoj razvoj gradimo na bogati tehnični dediščini dosedanjega delovanje družbe. Pri razvoju vzdrževanju in servisiranju naprav avtomatizacije proizvodnih procesov, transportne opreme in naprav, skladiščne opreme, samostojnih naprav in linij uporabljamo sodobne in učinkovite metode dvigovanja kakovosti izdelkov in storitev. Izobraženi in usposobljeni sodelavci so temelj uspešnosti. Namenjali bomo dovolj sredstev in časa za usposabljanje zaposlenih na vseh delovnih mestih. V naših družbi bomo zaposlenim zagotavljali varno in zdravo delovno okolje, socialno uravnotežene medsebojne odnose, stalni strokovni in osebnostni razvoj, ter gmotno varnost.

STRATEGIJA

Cilj vseh naših aktivnosti so zadovoljni kupci, lastniki in zaposleni v družbi. Zato temeljna načela vodenja kakovosti (Osredotočenost na odjemalce, Voditeljstvo, Angažiranost ljudi, Procesni pristop, Izboljševanje, Upravljanje odnosov) vgrajujemo v vse poslovne procese. S koordiniranim vodenjem aktivnosti na področju kakovosti, inovacijske  dejavnosti in odnosa do okolja uvajamo  učinkovite sisteme vodenja kakovosti. Z uporabo sodobnih metod načrtovanja  kakovosti pri vzdrževanju sistemov in naprav  zagotavljamo kakovostne in potrebam kupcev prilagojene storitve. S skrbniki procesov sistematsko spremljamo učinke usposabljanj in bodoče potrebe po usposabljanju, ter predlagamo ustrezne  izboljšave.

Zavezani smo izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

Zakaj bi nam zaupali

povečujemo dodano vrednost mnogim uglednim podjetjem
strokovnost in izkušnje nadgrajujemo z novim znanjem
zagotavljanje vzdrževanja in kvalitetnih delovnih storitev
dolgoletno sodelovanje s strankami