Eltras

Pametni manipulacijski sistem

V sklopu RRI projekta Razvoj pametnega manipulacijskega sistema smo v letih 2019 – 2021 razvili prilagodljivo manipulacijsko enoto, ki zagotavlja nemoteno posluževanje proizvodnih in pakirnih linij v različnih tipih proizvodnje (rešitev je uporabna v  farmacevtski, prehrambeni, avtomobilski, industriji bele tehnike….)

Naprava omogoča dostava materialov na točno določene lokacije proizvodnje po točno določenem individualnem zaporedju za zagotavljanje optimalne preskrbljenosti posameznega delovnega mesta.

Naprava je zasnovana modularno, zato je z manjšimi modifikacijami uporabna v različnih proizvodnih procesih.

Pametna manipulacijska enota omogoča:

 

  • Nadomesti klasičen talni transport materialov, ki se sedaj večimona izvaja z viličarji ali podobnimi transportnimi sredstvi.
  • Celoten manipulacijski proces dvigne nad delavni nivo, s čimer razbremenimo talne površine in zmanjšamo možnost poškodb prisotnih delavcev in materialov.
  • Sistem zagotovi dodatna etažna medfazna zalogovna mesta, ki omogočijo večjo izkoriščenost samega sistema oziroma tudi možnost prilagoditve zahtevam zunanjih virov …. visokoregalnih skladišč, ekspedit con, posameznih delavnih mest …
  • Omogoča čistejše primarno delavno okolje, saj s svojo izvedbo in pozicijo le minimalno posega vanj.
  • Razbremenitev talnih površin.
  • Zagotavljanje višje varnosti prisotnih delavcev.
  • Zagotavljanje visoke stopnje čistosti sistema.