Eltras

E L T R A S proizvodnja transportne opreme in trgovina d.o.o.

Specialisti za konstruiranje in izdelavo opreme na področju avtomatizacije proizvodnih procesov, transporta, manipulacije, pakiranja ter ostalih elementov, ki vršijo določene funkcije v proizvodnih procesih.

 


Uspešna odobritev raziskovalno razvojnega projekta v sklopu RRI 2 v letu 2020 za razvoj novih inovativnih tehnologij!

V obdobju od 13.7.2020 do 8.7.2022 skupaj s podjetjem Beni Tehing d.o.o. izvajamo raziskovalno razvojni projekt z nazivom:

NIZKOTLAČNI PROCES VAKUUMSKE CEMENTACIJE – NTP-VAC.

Projekt se izvaja na podlagi izbora na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.eu-skladi.si).

Glavni namen/cilj projekta je razvoj nove tehnologije vakuumske cementacije jekel s poudarkom na časovni in stroškovni optimizaciji, zmanjšanju vpliva klasične tehnologije na okolje, izboljšanju kvalitete in določitvi omejitev procesa. V splopu projekta bo za namene nadzora in manipulacije razvit napreden transportno manipulativni sistem, opremljen s senzoriko za nadzor in kontrolo procesa.

 

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnosti in krožni transformaciji poslovanja

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnosti in krožni transformaciji poslovanja

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025)


Več

 

Digitalna transformacija podjetja Eltras

Digitalna transformacija podjetja Eltras

Cilji javnega razpisa so:

izvedba digitalne transformacije z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.


Več